Projektinformation – lettisch

Ievadteksts darbsemināram Latvijā:

Bibliotēkas veicina mediju kritiku

Bibliotēkas apzinās sevi kā skolu sadarbības partneri izglītības jomā un izmanto savu kompetenci informācijpratības un medijpratības izglītošanā, lai skolēniem sistemātiski skaidrotu kritisku un lietpratīgu apiešanos ar digitālajiem un analogajiem medijiem. Šlēsvigas-Holšteinas Bibliotēku centrāle bibliotēkas šajā jomā atbalsta ar dažādiem projektiem un piedāvājumiem. Bibliotēkas tos īsteno sadarbībā ar vietējām skolām.

Simulācijas spēle

Spēles laikā jaunieši mācās atklāt viltus ziņas. Viņi darbojas nelielās grupās kā detektīvu komandas. Izmantojot “viltojuma pārbaudes rīkus” un dažādus uzticamus avotus internetā, datu bankās un bibliotēkās, skolēniem ir jāpārbauda fakti un tie jāapstiprina vai jāatmasko kā viltus ziņas. Skolēni tiek iesaistīti simulācijas spēles sižetā: viņi ir detektīvaģentūras darbinieki, kuri laikrakstu izdevniecības saņēmuši uzdevumu, izmeklēt kādu aizdomīgu ziņu portālu. Tiek izveidotas komandas, kas ar sagatavoto “viltojumu pārbaudes rīku” palīdzību uzmanīgi izpēta portāla atsevišķās ziņas un pierāda atrastās viltus ziņas.

Simulācijas spēles norise

Pirmā tikšanās – ievads

    Simulācijas spēles prezentācija

    Spēles sižets

    Skolēnu izglītošana par “FakeHunter” jeb “viltus ziņu medniekiem”

Tiešsaistes fāze

    Patstāvīga mācīšanās un izpēte ar savām ierīcēm

    Topošie “viltus ziņu mednieki” izpēta ziņu portālu, liekot lietā apgūtās “viltojuma pārbaudes rīkus”

    Rezultāti tiek apkopoti vēlākai izvērtēšanai

Otrā tikšanās – noslēgums

    Pieredzes apmaiņa

    Tiešsaistes fāzes rezultātu izvērtēšana

    „FakeHunter“ apliecību izsniegšana un noslēgums